ELM Syd anställer föreningsinspiratör

Den 1 januari tillträdde Jonny Bjuremo en halvtidstjänst för ELM Syd. Jonny kommer att resa runt i sydregionen och inspirera och uppmuntra föreningar och stötta upp i utåtriktade
och diakonala satsningar. Under första året bidrar ELM-BV med 25 procent av finansieringen av tjänsten.

Jonny kommer fortsatt vara kvar i sin tjänst som missionssekreterare för ELM-BV.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan