Kategori: Januari 2016

ELM nytt & info

Sverige Året börjar med sammanträde för ELMs styrelse 29–30 januari och dessförinnan för styrelsens arbetsutskott den 7, nämnden för utlandsmission (NUM) 8–9, nämnden för mission i Sverige (MIS) den 14, BV-förlags styrelse och tidningsnämnden den 19. Be för dessa samlingar och, om du har idéer och synpunkter, ta gärna kontakt… Läs hela artikeln »

Själavårdande om skuld och försoning

I sin bok Förlåtelse som nödvändig frihet berättar bibelvetaren Bo Krister Ljungberg om hur han som lärare på en gymnasieskola utsattes för konstant mobbning av sina elever.

Hur mår kyrkan i Kenya?

Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya, ELCK, är med fler än 100 000 medlemmar den största av ELMs samarbetskyrkor. Den är frukten av ELMs missionsarbete och många är de gånger vi tackat Gud för att hans ord haft framgång i Kenya. Men de senaste åren har rapporterna från ELCK varit fyllda av sådant som väckt sorg och oro mer än glädje. Missionssekreterare Jonny Bjuremo ger oss en översikt över en komplex situation.

Inte ens din egen kropp

FÖR EN TID SEDAN var det ett par verser i Bibeln som fick tala särskilt till mig. De talar om att även min kropp tillhör Gud.

När de utsattas försvarare sätter ner foten

Folket i Israel ägnar sig åt fromma yttre ceremonier samtidigt som de förtrycker de svaga och fattiga. Den kombinationen har Gud minst sagt svårt för. Han
reagerar och vädjar om social rättvisa. Vi har kommit fram till tredje delen i vårt studium över Amos bok.

Betlehemskyrkan nystartar

ELM i Malmö gör en nystart 2016.

ELM Syd anställer föreningsinspiratör

Den 1 januari tillträdde Jonny Bjuremo en halvtidstjänst för ELM Syd. Jonny kommer att resa runt i sydregionen och inspirera och uppmuntra föreningar och stötta upp i utåtriktade och diakonala satsningar. Under första året bidrar ELM-BV med 25 procent av finansieringen av tjänsten. Jonny kommer fortsatt vara kvar i sin tjänst som missionssekreterare för… Läs hela artikeln »

Tack till Anders Göth!

I och med ingången av 2016 är Anders Göth entledigad från sin tjänst som biträdande redaktör för Till Liv.

Varför firar man gudstjänst?

Som kristna vill vi gärna dela vår tro och glädje över Jesus med andra. Men många av oss tycker det kan vara svårt att förklara varför vi tror som vi gör eller svara på andras frågor. Serien ”Hur förklarar man för en vän” vill vara en hjälp till att hitta ord och tankar att lyfta fram i ett samtal.

Likt ett vatten som inte kan stoppas

I en serie artiklar här i Till Liv ser vi närmare på några av de övertygelser som bär Evangelisk Luthersk Mission. Magnus Hagström inleder serien med att visa på hur ELMs bibelsyn har sin
förankring i Jesu egen undervisning.