Hur möter jag en vän som är deprimerad?

”JAG KÄNNER MIG TOM OCH NERE. Jag har inte lust med något. Det mesta känns hopplöst och meningslöst.” Sådana känslor av nedstämdhet kan vem som helst ha. Om de inte går över utan varar under en längre tidsperiod kallas det för depression. Depressioner är vanliga. Ungefär hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas.

GUD HAR SKAPAT ALLTING, också våra olika typer av känslor. I sig är känslorna varken goda eller onda och de fi nns där för att vi ska fungera. Alla blir ledsna ibland. När vi blir det vill vi gärna dra oss tillbaka, gå ner i tempo och kanske reflektera över det som hänt som gjort oss ledsna. Andra omkring oss kan märka att något är annorlunda och vilja trösta eller försöka hjälpa. Våra känslor kommunicerar hur vi mår och hur andra ska agera.

DET ÄR STOR SANNOLIKHET att du som läser det här har erfarenhet av egen eller någon annans nedstämdhet. Vad kan man göra om man har en vän som är nedstämd? Hos de flesta finns ett behov av att få berätta om det som tynger. Är du den som får lyssna, våga då göra det förutsättningslöst! Ofta är vi alldeles för snabba med att komma med goda råd eller berätta hur vi själva har löst liknande situationer. Vidare är det viktigt att uppmuntra och motivera till att aktivera sig. När man mår dåligt brukar man tappa lusten att göra saker, det mesta kan kännas tråkigt och meningslöst. Det är lätt att bli passiv och ensam vilket leder till att man mår sämre och har ännu mindre energi att hitta på något. Det blir en negativ spiral. Tänk efter vad din vän tidigare tyckte var roligt och försök motivera till att tillsammans med dig göra de sakerna igen. Det kan handla om att gå på bio, snickra eller ta en promenad i skogen. Vi är alla olika när det gäller intressen men en promenad är bra för de fl esta. Att röra på sig och förhoppningsvis få lite solljus är något som påverkar vår sinnesstämning positivt. Om man försöker att göra det man brukade tycka var meningsfullt och roligt kan man ibland bryta den negativa spiralen och sakta börja må bättre. I vissa fall måste vi stötta varandra att söka professionell hjälp via vårdcentraler eller på annat sätt om måendet inte förbättras.

SOM KRISTNA ÄR VI KALLADE att be för varandra. Gud har skapat oss och känner oss som ingen annan gör. Han vet bäst hur vi blir tröstade och helade från det som tynger. Kanske har Gud till och med något som han vill säga med lidandet? Låt oss därför stötta varandra att komma till kyrkan och församlingsgemenskapen och till att ha ett aktivt böneliv.

I BIBELNS PSALTARPSALMER beskrivs alla möjliga sidor av en människas själsliv. Där hittar vi de starkaste uttryck för glädje och tacksamhet men också den allra djupaste klagan och nedstämdhet. Ibland kan det kännas som för David som skriver i Psaltaren 69:16: Låt inte graven sluta sitt gap om mig. Vi får då be med Davids ord: Rädda mig, Gud!1 I Herren finns inget mörker, i honom är ljus. Ja, Kristus är ljus av ljus.2 Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.3

VENDELA & DANIEL WIHLBORG

psykolog respektive präst, Horred

  1. Ps. 69:1 2. Nicaenska trosbekännelsen, 1 Joh. 1:5 3. Ps. 139:11–12
Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan