Tro, tvivel och trassliga tankar

På Dela tron träffas kristna studenter för att få undervisning och tillfälle att samtala om sina tvivel. Vad betyder tron för oss och hur delar vi den med andra, är frågor som återkommer.

På Dela tron träffas kristna studenter för att få undervisning och tillfälle att samtala om sina tvivel. Vad betyder tron för oss och hur delar vi den med andra, är frågor som återkommer.

SANDGATAN 14A I LUND. Redan i farstun hörs de muntra samtalen och skratten. Jag öppnar dörren in till cafélokalen där Dela tron-träffarna äger rum. Ansikten vänds mot mig och hälsar hjärtligt. Jag slår mig ner vid bordet och blir erbjuden det sedvanliga fikat – kladdkaka med glass. Det är en glad och uppsluppen stämning. Så tar Markus Hector, som håller i träffarna, till orda. Han förklarar upplägget för samlingen och initierar en presentationsrunda.

Dela tron är ett forum som startade i Lund för ett och ett halvt år sedan. Det är en samling där kristna i studentåldern träff as och samtalar kring olika ämnen som är aktuella i vår tid. Det är ämnen som berör det kristna livet och som sällan har några enkla raka svar, men som ändå är nödvändiga att förhålla sig till. Det brukar komma runt femton personer från olika utbildningar eller andra sysselsättningar på samlingarna.

Markus Hector tog initiativ till Dela tron när han från fl era håll fi ck signaler om att många kristna studenter kämpade med frågor, tvivel och brusten frimodighet. Till en början arrangerades samtalsträff arna tillsammans med studentföreningen Credo, som noterat samma behov, men det senaste året har Kristna Föreningen Filippi ensamt stått som arrangör.

Ett syfte med Dela tron är att ge möjlighet för kristna studenter att dela sina tankar och tvivel och tillsammans stötta och stärka varandra. Ett syfte är också att få uppmuntra varandra att inte tystna i en kultur där man kan känna sig ifrågasatt som kristen, utan få känna sig fri att leva öppet med sin tro och känna sig glad och tacksam över den. Med de två målsättningarna har många ämnen dryftats, bland dem: ”Vad är rätt att förvänta sig av Gud?”, ”Gud och det onda”, ”Vem är jag?”, ”Kristen tro och andra religioner” och ”Att dela sin tro med andra”.

Gott samtalsklimat

Efter att vi presenterat oss för varandra är det dags för en liten utläggning kring dagens ämne. Den här gången är det ungdomssekreteraren Anders Ek som undervisar över frågeställningen: ”Kan vi veta något om verkligheten eller är allt bara tolkningar?” Efter undervisningen släpps ordet fritt och det tar inte lång tid förrän samtalet är i full gång. Trevande tankar blandas med halva meningar som någon annan bygger vidare på. Teoretiska resonemang blandas med personliga vittnesbörd. Folk vågar ställa sina frågor, komma med svar och ifrågasätta varandra. Inga tankar är för stora eller för små.

Efter samtalet tar jag Mattias Andersson och Sofia Jeppsson åt sidan för att ha ett litet samtal med dem om Dela tron. Vi har, alla tre, varit med i Dela tron flera terminer och jag frågar dem vad det är de gillar med forumet och som får dem att komma tillbaka.

Dela tron har ett ’gött’ samtalsklimat”, säger Mattias. ”Jag håller med”, fyller Sofia i, ”man säger ofta i olika sammanhang att det är högt till tak, och ofta tycker jag inte att det är riktigt sant, men här tycker jag faktiskt det.” Vi pratar vidare och kommer fram till att det inte är något debattklimat på Dela tron – man försöker inte hitta fel i det andra säger utan snarare hjälpa varandra att förstå. Man ställer inte heller frågor för att sätta dit varandra utan för att spåna vidare tillsammans.

Vi reflekterar vidare över betydelsen av samtalsforumet i vår tid. Dela tron är något som kan vara till uppbyggelse för dem som är där men som också kan komma till nytta för andra i personernas närhet då man övar sig i att sätta ord på sådant som tidigare kanske bara var trassliga tankar i huvudet. När man ger ett språk till de trassliga tankarna är det lättare att prata om dem även med personer som inte är kristna. Eftersom ämnena kretsar kring frågor som är aktuella i vår tid är det inte ovanligt att man i ett samtal med någon som inte behöver vara kristen kommer på att: ”Just det, den tanken fick jag på Dela tron.”

Både inåt och utåt

De olika ämnena på Dela tron har under terminerna ofta handlat om bemötande av andra världsbilder. Såhär tänker folk i samhället – hur förhåller vi oss till det? Men även mer inåtriktade ämnen som hur kan man läsa Bibeln eller be får plats inom ramen för Dela tron. Och på något sätt kommer samtalen oftast att gå på båda hållen: inåt – till uppbyggelse för deltagarna och utåt – i frågan hur vi kan bemöta andra. Handlar ämnet till exempel om vem Jesus är för oss blir det naturligt att samtalet även glider över till hur vi pratar med andra om Jesus.

Vårt samtal glider dock över till att handla om upplägget av Dela tron och om målgruppen för forumet. Båda tycker att det är bra att börja med fika. ”Det ger en lite mer lättsam atmosfär, säger Mattias, det är lättare att gå dit när man vet att det blir fika. Det blir inte bara ’nu ska vi lyssna och diskutera’ utan det blir även att träffa folk och det är ’najs’.” ”Det blir en annan stämning när folk kan prata av sig lite grann i början”, fyller Sofia i, ”så sitter man inte och viskar.” Kanske har denna gemenskapsstund i början av varje träff bidragit till att folk kan vara mer personliga och dela med sig av erfarenheter från sina liv.

TANKEN OM ATT DETTA FORUM skulle behövas mer när man är i studentåldern och träffar många människor som inte delar ens kristna tro sätts på prov i vårt samtal. I stället uttrycks en längtan om att ständigt leva ett liv med ett behov av ett forum likt Dela tron. Att man har behov av det betyder nämligen att man lever ett liv där man umgås med folk som inte är i kyrkan och vill lyssna och möta deras frågor och tankar om livet.

SARA JOSEFSON

Lund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan