Behöver tron försvaras?

Behöver tron försvaras?
Manifest för kristen apologetik
Stefan Gustavsson
CredoAkademin 2016

Människor med en tydlig kallelse har alltid fascinerat mig. Stefan Gustavsson är en sådan. Redan i sin ungdomstid upptäckte han apologetiken och fann sin uppgift inom detta område. Om andra haft ”sin apologetiska period” har han bara fortsatt och sett uppdraget växa. Under 25 år har han undervisat på CredoAkademin och hunnit med att skriva fyra böcker. Den senaste publicerades med en fadd och i mitt tycke ganska märklig titel, En skeptikers guide till Jesus. Innehållet var i gengäld mästerligt.

I sin nyutkomna publikation, Behöver tron försvaras?, motiverar Stefan Gustavsson varför apologetik bör vara en självklar del av varje församlings uppdrag. Största delen av boken är en solid genomgång av hur Jesus och Paulus både motiverade sitt budskap rationellt och gav det apologetiska uppdraget vidare: [Församlingsledaren] skall hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund undervisning och vederlägga motståndarna. Genomgången är intressant men kan nog upplevas som väl krävande för en del läsare då den är skriven utan pastorala tillämpningar. Särskilt intressant fann jag Gustavssons notis om hur han i sitt eget trosförsvar tar utgångspunkt i samma frågeställningar som Paulus ställde i bland annat Lystra: Vad är förklaringen till universum? Vad är förklaringen till människan och människolivets höghet? Vad är det som har hänt i historien med Jesus från Nasaret?

Stefan Gustavsson uppmanar svensk kristenhet, och inte minst dess församlingsledare, att gå i närkamp med den pågående sekulariseringen. Det vi redan gör i dag behöver vi fortsätta med utifrån en ny inställning. Han menar att sanningslidelse och kunskapstörst i förening med öppna forum för ödmjuka samtal måste bli kyrkans väg in i framtiden. Annars fortsätter hon att sända en ung generation vapenlösa in i ett utbildningssystem som angriper dem ur varje tänkbar synvinkel.

Stefan Gustavssons mission i Behöver tron försvaras? är tydlig och väl genomförd. Han låter oss inte komma undan. Kallelsen till apologetik gäller för varje kristen församling med självaktning. Det är bara att hoppas att många hörsammar hans upprop och antar utmaningen.

För en utmaning är det verkligen. Som läsare får man ett antal moderna invändningar i knät – sekulära perspektiv från naturvetenskap, litteratur, psykologi, genusvetenskap och så vidare – utan några som helst antydningar till svar. Men det är väl också precis det som är Gustavssons poäng. Vi ska förstå vilka frågor vi har att jobba med och att vi inte kan smussla undan dem.

MARKUS HECTOR

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan