Tårtor och skägg på predikantdagar

”Att förkunna Jesus i dag” var temat när ELMs predikanter samlades till årets predikantdagar på Missionsgården Strandhem.

Børge Haar Andersen från Dansk Bibel Institut talade om värdet av att predika hela Guds frälsningsplan. Han liknade den vid en tårta. Varje gång man förkunnar skär man en bit och når på så vis runt och får del av bredden i Bibelns undervisning. Men den bit man skär ska också nå in till centrum, till budskapet om Jesus kors. Detta ska vi förkunna med samma frimodighet som apostlarna gjorde. Vår uppgift som predikanter är inte bara att hjälpa människor med deras konkreta frågor och utmaningar i livet, vi behöver också våga leda dem mot insikten om ett djupare problem – skulden inför Gud – och en underbar lösning – evangeliet. Om det budskapet är dyrbart för oss och vi vågar låta vår framställning färgas av vår egen personlighet kan vi nå in.

Daniel Johansson, bibelvetare från Församlingsfakulteten i Göteborg, undervisade om Kristus två naturer, jungfrufödelsen samt om förhållandet mellan lag och evangelium. Det var inspirerande att få ledas in i nya upptäckter i bibeltexterna och att även få inblickar i de diskussioner som förs inom bibelforskningen. Visste du till exempel att avgudatemplen på apostlarnas tid var den tidens restauranger? Det ställer frågan om att gå dit och äta avgudaoffer eller avstå från det i ett nytt ljus. Plötsligt handlar den om de kristnas sociala kontakter.

Daniel uppmanade oss att så långt möjligt försöka hålla oss till samma bibelbok när vi förkunnar. Om vi utgår från en text i Bergspredikan som domineras av lag är det en styrka om vi kan visa på hur orden följs upp av ett evangelium i samma bibelbok.

Efter Børges och Daniels undervisning tog missionsledare Erik Andersson vid. Han talade om ELMs identitet som missionssällskap. Undervisning, diakoni och gudstjänst är viktigt men det är mission som är vårt kärnord. Det ska få färga hela vår verksamhet.

Anders Andersson avslutade sedan lördagens undervisning med att leda i sång och reflektera över församlingssångens historia och funktion. ”Församlingssången är den vackraste och viktigaste formen av sång” sa han, och vi lyssnade alla intresserat till en både personlig och informerad översikt. Vi fick också lära oss ett par nyskrivna sånger som sedan sjöngs på söndagens högmässa. Men innan dess skulle lördagen hinna bjuda på såväl bön i grupper som en festkväll där Samuel Bengtsson kåserade om skäggets betydelse för predikanten.

MARKUS HECTOR

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan