Ny glädje i tjänsten

– Gud har skapat en passion i oss, en kallelse, längtan och vision som vi bär på. Ingen passion är bättre än någon annan och en passion kan vara okej även om ingen annan bär på samma dröm.

Så sade John Breneman när han undervisade på temat: ”Tjänandets glädje” vid en föreningsledningsdag som ELM Syd bjöd in till i mitten av april. Han fortsatte med att tala om hur Gud ger oss nådegåvor för att vi ska kunna förverkliga vår passion på ett sätt som stämmer med dem vi är. En del av oss får emotionell energi genom att utföra uppgifter, andra genom att umgås med människor. En personlighetstyp har behov av mycket struktur, planering och ordning i livet. Behovet av att fatta beslut och jobba färdigt är stort. En annan personlighetstyp är mer flexibel och trivs med att gå från aktivitet till aktivitet eller projekt till projekt. Båda personlighetstyperna behövs i en gemenskap.

John Breneman visade på hur tjänst eller uppgift blir en tung plikt om den inte är kopplad till vår passion, vår personliga stil och våra gåvor. Det vet inte minst ordföranden som tagit på sig uppdraget eftersom alla andra tackat nej. Breneman menade att man ska vara frimodig med att lägga ner verksamhet som ingen vill driva och inte vara rädd för att tacka nej till uppdrag som man inte är ämnad för även om det får konsekvenser som ställer gemenskapen inför nya utmaningar. I sin undervisning fortsatte John Breneman med att varna för att rangordna livets stora områden i prioritetsordning. Om vi sätter upp: Gud, familj, arbete i en ordningsföljd får vi skuldkänslor så snart vi inte hinner med. I stället ville han sätta Jesus i centrum i allt vi gör. Han betonade att vi alltid ska komma ihåg att vi har friheten att prioritera om i våra liv. Vi kan släppa något, offra något. Det finns en glädje i den vetskapen.

Mot slutet av sin undervisning talade John Breneman om hur en del saker, personer och omständigheter fyller oss med energi medan andra dränerar oss på energi. För att kunna tjäna med glädje behöver vi arbeta mot att komma på plussidan. Han betonade också att vi behöver låta Gud få ta över kontrollen. Vi kan inte göra allt perfekt men vi får stå till Guds förfogande och veta att han använder oss precis sådana som vi är och efter den förmåga vi har.

Efter undervisningspassen öppnades det upp för samtal om livspusslet under ledning av Bodil Månsson. En panel fanns också på plats bestående av Inga Svensson, Lillemor Larsson, Lennart Johansson, och Katarina Nilsson. Det blev ett mycket ärligt samtal om kampen mot perfektionism och befrielsen över att få upptäcka tillgången i våra olikheter. Någon betonade hur viktigt det är med passivitet, med ren vila, för att återhämta sig och orka. En annan uppmanade att inte ställa förväntningar på varandra i föreningarna på ett sådant sätt att andra får dåligt samvete. Det får vara okej att det till exempel är olika bra städat från vecka till vecka. Dagen inramades med ett ordentligt bullfika och en god lunch som var caterad från Åhus Missionsgård.

MARKUS HECTOR

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan