Glädje i vårsolen

Jag får leva i världen, hur underbart är inte det?!

Under de senaste veckorna har jag läst en bok av Stefan Gustavsson som heter: Gör som Gud – bli människa. Genom den har jag fått upptäcka hur vi människor är kallade till att vara just människor. Tidigare har jag haft den felaktiga bilden att ett andligt kristet liv innebär att man måste bort från den här världen och upp till en högre dimension. Målet, har jag tänkt mig, är att vara med Gud i en andlig himmel. Men inget kunde vara mer fel! Bibeln säger det rakt motsatta! Vi är skapade i den här världen för att vara i den och ta del av dess godhet. Gud valde att själv bli människa och försona sig med oss – så det kan inte vara något dåligt att vara människa! Han valde att möta oss här i världen så att vi inte behöver komma till honom utan i stället kan leva här, tillsammans med honom.

Visserligen finns det mycket som är dåligt här i världen och det ska vi undvika, men inte genom att fly världen utan genom att tillsammans med Gud bejaka det som är gott i den. Målet är inte himlen i meningen en andlig sfär utan … en ny jord där rättfärdighet bor (2 Pet. 3:13b). Tänk på det och gläd dig över det när du sitter ute i den varma vårsolen och njuter av Guds skapelse!

ARVID BIRGERSSON, student, Stockholm

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan