Nå med glädje

En längtan efter att berätta om Jesus för andra och att göra det med glädje – så enkelt kan kanske en vision om mission formuleras …

Det är med glädje jag möter Benedikte Nilsson och Karin Andersson, två unga och energiska kvinnor, för att samtala om mission och vision. De är båda ledamöter i NUM, ELMs Nämnd för UtlandsMission.
Vi ber tillsammans, och jag får en uppdatering kring hur NUM har det i dagsläget.
En av huvudfrågorna i samtalet handlar om hur den nyformule­rade visionen (se marginalen) ska förankras i ELM, alltså inte bara i NUM eller styrelsen, utan hos alla som rör sig i ELM-sfären.
– En önskan som uttrycks i visio­nen är att mission ska ligga på alla ELM-ares hjärtan, säger Karin, och där får man ju börja med sig själv. Hur mycket brinner jag för att andra ska lära känna Jesus? När jag innerst inne får fatta hur bra Gud är, då vill jag ju berätta om det och låta det prägla mitt liv.
– För en del upplevs mission som en börda, vad är det då som de behöver höra? De behöver förstå hur mycket de är älskade, vi behöver påminnas om det hela tiden! poängterar Karin. Om vi alla hade förstått ännu mer vilket liv Gud har att erbjuda oss hade vi kanske levt mer för and­ra. Men det kan nog vara svårt för ELM-are att få det på sitt hjärta när man nås av informationen att missionsarbete avvecklas och missionärer åker hem. Därför är både inspirerande information om vad Gud faktiskt gör i världen i dag och den egna Gudsrelationen så viktiga. Och ju mer vi får höra om vad Gud gör och ju mer vi ber – desto större eld i våra hjärtan!
– När vi har jobbat med visionsdokumentet där det står ”ELM vill”, handlar det inte om att göra om allting eller göra nytt i allt, fortsätter Benedikte. Vi vill något och det är dags att visa vad vi vill och att få ELM-arna med på det. Visst kan vi ha en vision i NUM men om inte ELM-arna är med så vinner vi inget. ”Vad jobbar vi för?” Den frågan hade tidigare inget svar. Med visionen vill vi i stället säga: ”Det här jobbar vi med – vill ni vara med!?”

Mission med glädje
Jag förstår att en vision gör det lättare att arbeta målinriktat – och att ELMs utlandsmission är aktiv! Man vill något men informationen måste bli mer fräsch och lättillgänglig. NUM vill att varje förening ska ha missionsambassadörer som via mejl får uppmuntran och färska bönepunkter, hänvisningar till hemsidan etc. Därmed ber vi en viss söndag för detsamma och får samma information i hela organisationen. På det sättet hoppas man ’öka hjärtat’ för mission bland ELM-arna.
”Nå med glädje” – så kan visionen sammanfattas. Nå onådda folk med glädje, tillsammans med samarbetskyrkorna. Arbetet ska präglas av glädje, dels att det är ett glatt budskap om Jesus som bärs fram och dels att ELM-arna ska känna en glädje i att stå med i det. Det står inte gå med glädje. Poängen är inte att leverera, utan att nå folk. Hur gör vi det? Det kan vara både att nå till hela folk som inte har lärt känna Jesus, i undervisning som når fram, och att nå människor i verkliga möten i vår vardag.

Missionen och generationen
Karin och Benedikte lyfter fram generationsfrågan kring missionsivern. Båda beundrar den äldre generationen som är så trogna i sin tjänst, som fortsätter att be och ge. De har fått ett intresse för missionen, vill gärna höra om den, hålla sig uppdaterade och engagera sig. Bland yngre vuxna finns däremot ibland en något större distans till utlandsmissionen: Vad roligt att de åker till Indien; vad roligt att man satsar på nya typer av projekt i Kenya, etc. Men hur får vi våra vänner i ELM att bryta fördomar och i stället tänka: Hur kan jag få vara en del i det här? Jag vill vara med! ELM är vi!
Karin och Benedikte brinner för att mission ska bli angeläget för deras egen generation och de vill utmana det ibland låsta tänket kring mission. De önskar att Gudsrelationen får föda en längtan, och att fler ska våga tänka: ”Ska vi kanske hyra ut vårt nyrenoverade hus några år – och ställa oss i missionens tjänst?!”

Samarbete med utlandskyrkor
Visionens andra punkt handlar om att arbeta tillsammans med ELMs samarbetskyrkor. Förutsättningarna har förändrats genom historien och i ELMs tidiga missionsländer finns i dag helt självständiga kyrkor. Man kan inte säga att det är ”våra” kyrkor och inte komma dit och bestämma – ELM har inte ens aktiva missionärer på plats i varje land. Men ELM får gå in i nya samarbetsformer.
Bene­dikte påminner om att tidigare i år följde t.ex. qes Mekonnen från Etiopien med till pastor Moses och hans medarbetare i Indien för att undervisa och stödja arbetet kring barnhem och i församlingen där. De båda ledarna, från var sin kontinent, hade en särskild förståelse som inte kunde delas på samma vis av de medföljande svenskarna. Det blir även ett utbyte mellan Kenya och Etiopien under sommaren, då personal från Bethesda kommer att finnas med i Sports Camp och då KIND-projektet startar. Gå gärna in på www.elmbv.se för mer och uppdaterad information!

Nya utmaningar för NUM
Nya arbetssätt innebär väldigt utmanande samtal inom NUM.
– Vi måste hela tiden vara i rörelse, säger Benedikte. Och det handlar dels om en balans mellan den historia som ELMs missionsarbete har och att tänka i nya banor, och dels om en balans mellan generationer och kulturer. Indien har t.ex. helt andra förutsättningar för samarbete. Där finns det redan en verksamhet, men det innebär inte att det inte är något för oss att gå in i – eller att vi kan säga att ”då måste vi dit och göra som vi brukar” eller ”den här typen av arbete har vi aldrig varit med i och därför är det inget för oss”. Det blir i stället ett samspel där indierna ser oss som bollplank och kunskapskälla. De vill net working, samarbete, med ELM.
– Hela grejen är att ha Gud med. Att varje gång be: Gud, du får leda. Vad vill du att vi ska göra och hur ska vi göra det? Mission är ett liv med Gud och att dela det med familj, vänner, klasskompisar, jobbarkompisar och genom mitt sätt att vara, avslutar Karin.

Karna Arvidsson Hässleholm

 

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan