Redaktören har ordet • april 2017

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring.

Så skaldade biskop Thomas Simonsson i Strängnäs om den nationella friheten år 1439. Är det något även nutidsmänniskan söker, är det väl frihet. Frihet från regler, frihet från monotona arbetsuppgifter, frihet från krav och frihet från normer som sägs förminska och inskränka den personliga självständigheten.

Innehåll • april 2017

  • Missionärsliv i Asella, Heidi Orori
  • Hur hanterar jag mina motgångar?, John Breneman & Gunilla Ludvigsson
  • Ord till liv • Fria från slaveri, Samuel Petersson
  • Romerskt katolskt och evangeliskt – vilka är skillnaderna?, Fredrik Brosché
  • Bibeln och Guds auktoritet, Olof Brandt
  • Helande undervisning – temadag i Hässleholm, Markus Hector
  • Korset – Kristi nederlag och Kristi seger, Bert Modig
  • Ny sångbok gör budskapet tillgängligt, Hans Trulsson
  • Att söka inre frid – eller att finna den hos Jesus?, Miriam Svensson
  • Goda svar på vanliga invändningar, Simon Bjuremo

Frihet är det bästa ting,
som sökas kan all världen kring.

Så skaldade biskop Thomas Simonsson i Strängnäs om den nationella friheten år 1439. Är det något även nutidsmänniskan söker, är det väl frihet. Frihet från regler, frihet från monotona arbetsuppgifter, frihet från krav och frihet från normer som sägs förminska och inskränka den personliga självständigheten.

I dessa dagar, då värnplikten har återinförts i Sverige, tycks reaktionerna handla mer om unga människors frihet att välja vad man vill göra under några månader av livet än den frihet det innebär att Sverige möjligen skulle kunna försvara sig och förbli en suverän nation.

April är i år den månad då vi firar den största friheten, påskens frihet. Flera av artiklarna i det här numret av Till Liv genomsyras av frihetsbudskapet i påskens evangelium: den frihet som kommer av att Jesus spikades fast på ett kors men sedan uppstod för vår skull, friheten från slaveri som lyfts fram i Ord till liv, och den frihet som följer av en evangelisk undervisning om tro, synd och frälsningsvisshet.

Kristna i alla tider har sjungit och jublat över denna frihet. Uttryckssätt förändras även om budskapet består och för att låta nya generationer jubla på sitt eget språk förnyas nu sångboken Lova Herren. Möt en hängiven arbetsgrupp som gärna tar emot synpunkter på sitt arbete!

Guds stora ”frihetsbrev” – Bibeln – får en egen artikel i detta nummer, en artikel som vill stärka oss i tron på att Gud talar till oss genom Bibeln och att han talar sanning om Jesu liv, död och uppståndelse. Glad Påsk!

Stefan Nyholm
stefan.nyholm@tillliv.se

Foto: