Redaktören har ordet • mars 2018

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. (Fil. 2:5)

Innehåll • mars 2018

  • Fann styrkan i svagheten, Stefan Nyholm
  • Ord till liv • Det viktiga och det viktigaste brödet, Marcus Waldemarson
  • Kan man höra Guds röst – ELUs Vintermöte 2018, Anna Nord
  • När man inte kan tala om mission, Erik Andersson
  • Ett rike utan förtryck, Hanna Hagström
  • Bördor av biblar, Markus Hector
  • Jesus längtar efter dig, Carlåke SÖderlind
  • Bibelns röda trådar • Äktenskapet, Markus Hector
  • Frid och mening, Ella Johnston

Vår tid präglas av stor misstänksamhet mot dem som har makt. Medvetenheten är stor om hur såväl personlig som strukturell makt kan korrumpera och utövas förtryckande.

Som kristna vill vi gärna lyssna in vad Bibeln undervisar om makt. Åtminstone tre saker betonas i Guds ord och de hjälper oss att hamna rätt i frågeställningarna och även att se vår egen position när vi själva utövar makt. Det första är att ingen kan stå ensam i sina uppdrag. Också ledaren behöver de andra, är en del av gemenskapen. Paulus talar om Kristus kropp och i pastorala läroböcker beskrivs prästen inte sällan som den spelande tränaren i laget. Det är uttryck för det synsättet. För det andra är makthavarens uppdrag alltid att tjäna och främja det gemensamma goda. Dess utövande förbinds med ansvar för andra, inte med egoistisk strävan mot att göra sig själv ett namn. För det tredje kallas den som har makt att ge den makten vidare, stärka andra i deras förmågor. Föräldrar ska fostra sina barn mot att en dag ha samma makt som dem själva. Om den andlige ledaren står det att den ska ”utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp” (Ef. 4:12). Ledarens uppdrag är att utveckla andra.

I en tid där maktordningar präglar samtalet i inte minst jämställdhetsdebatten är det viktigt att vi funderar över hur vi ser på vad makt är. Dessa tre perspektiv kan få vara goda riktmärken. Paulus uppmanar oss i Filipperbrevet 2 att utöva makt med Jesus som förebild: Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras.

Markus Hector
markus.hector@tillliv.se

Foto: John Price