Redaktören har ordet • maj 2018

Vi älskar därför att han först har älskat oss. (1 Joh. 4:19)

Innehåll • maj 2018

  • En berättelse om Guds kreativa sökande, Markus Hector
  • Ord till liv • Bön väcker min tillit, Jonas Fjertorp
  • Välkommen Jesus – alltid!, Andreas Giselsson
  • Rakt på sak • Konsument eller lärjunge?, Markus Preston
  • Att återspegla Guds skönhet, Markus Hector
  • På nåden i Guds hjärta, Rakel Smetana
  • Med tacksamhet och vemod, Jan Ulrik Smetana
  • Du får vara svag!, John Breneman
  • Bibelns röda trådar • Herden, Anders Månsson

I en intervju i det här numret av Till Liv säger Kiyomi Henrysson att: ”Mina föräldrars väg är ett vittnesbörd om vår Herres kreativa och tålmodiga sökande efter oss. Han kallade dem till sig på ett sätt som passade just dem.”

Dessa ord levde kvar i mina tankar länge efter mitt samtal med henne. Jag har ofta tänkt om Guds sökande som tålmodigt. Men kreativt? Ja, när det gällt människor med en alldeles omvälvande upplevelse. Men jag? Uppvuxen i ett kristet hem, undervisad i en missionsförening och en församling, i barngrupper, ungdomsgrupper, studentföreningar. Är också min tro ett exempel på Guds kreativa sökande? Och du som läser detta, hur har Gud sökt dig? Kan du ana att han varit kreativ?

Jag möter kristna som ständigt återkommer till att tala om Guds nåd. Herren mötte dem i ett påtagligt behov av förlåtelse och de fick upprättas av honom. Jag möter andra kristna för vilka sanningsfrågan varit brännande. De känner tacksamhet över all hjälp de fått genom apologetiken och fortsätter att reflektera djupt över skälen för tron och över de filosofiska invändningarna. Jag möter andra kristna, åter, som berörts av Bibelns texter på ett sätt som gjort läsningen till en ständig källa till inre tröst och glädje. Slutligen möter jag dem för vilka konsten och skönheten blev en väg till Gud. Målningarna, filmerna, musiken och katedralerna har blivit ett teckenspråk som visat mot Skaparen. Gud kallar på människor på ett sätt som passar dem, så som de behöver bli sökta.

Om du som läser detta nummer av Till Liv tycker dig kunna ana dessa och andra vägar till Kristus hos de olika författarna och intervjupersonerna är du sannolikt något på spåren. Eller faktiskt rent av någon – den kreativa sökaren, han som älskar varje människa och vill vara hennes vän.

Markus Hector
markus.hector@tillliv.se

Foto: Kevin Young