Kategori: Maj 2018

Med tacksamhet och vemod

Familjen Jan Ulrik och Ann-Charlotte Smetana förbereder sig nu inför avslutningen av sin tid som missionärer i Peru. I juni flyttar de hem till Sverige. Jan Ulrik reflekterar här över några saker som de har mött och fått vara en del av under åren i missionärstjänst.

Redaktören har ordet • maj 2018

Vi älskar därför att han först har älskat oss. (1 Joh. 4:19)