Lyckan kommer, lyckan går

Alla vill bli lyckliga och i Sverige har vi goda materiella förutsättningar till det – ändå är psykisk ohälsa vanlig. Längtan efter lycka är berättigad, men hur uppnår vi den?

I skrivande stund är det student- och skolavslutningstider. Häromdagen hördes tjuten från lyckliga studenter som är redo att möta friheten och alla möjligheter som väntar kring hörnet. Blomsterprakten är total och ”en vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar”. Det doftar ljuvligt och värmen är påtaglig. Lyckliga tider … Samtidigt hör vi rapport efter rapport om att allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. I vårt land, där vi egentligen har alla materiella förutsättningar för att uppnå lycka, börjar den psykiska ohälsan bli ett folkhälsoproblem.1 Vi ”borde vara lyckliga”, men är det inte. Så, vad är lycka? Det är antagligen en av människans viktigaste frågeställningar och man har genom alla tider längtat efter att besvara den. Söker man i Svenska Akademiens ordlista får man beskrivningen: ”känsla av högsta glädje och välbefinnande”. Det är inget konstigt att längta efter lyckan. Vi är skapade till ett liv i total harmoni, glädje och välbefinnande. Från början var allt Gud gjort ”mycket gott”, skapelsen var perfekt.

Definitionen av lycka

En högt uppsatt chef på Google, Mo Gawdat, är en av alla de som funderat på ämnet. Gawdat har arbetat med att ta fram en formel för att beräkna lycka. Han menar att lyckan är detsamma som differensen mellan våra förväntningar på livet, och vad livet verkligen ger. Lycka är den fridfulla känslan av att vara tillfreds med livet och att kunna acceptera tillvaron som den är. När de yttre omständigheterna är goda påverkas de flestas välbefinnande i positiv riktning, speciellt om omständigheterna överträffar ens förväntningar. Det kan vi nog alla känna igen. När tillvaron inte motsvarar mina förväntningar är det lätt att klaga över det som inte blivit som förväntat. Har jag bokat en resa på semestern och har förväntningar på fint väder och oproblematisk tillvaro, blir jag besviken när det regnar hela veckan eller om luftkonditioneringen inte fungerar på hotellrummet.

Vad säger Bibeln?

De yttre omständigheterna påverkade även Bibelns människor, det ser vi exempelvis i Klagovisorna. Goda yttre omständigheter löser dock inte alltid problematiken med den inre tomheten. På ett flertal ställen i Psaltaren och Predikaren läser vi om människor som brottas med tomhetskänslor, samtidigt som de längtar efter frid och lycka. I Bibeln hittar vi ett svar på varför det ser ut som det gör på insidan av oss. Den förklarar våra fel, våra misslyckanden och vår ångest. I Bibeln läser vi om hur synden kom in i världen och smutsade ner allt.3 Känslor av tomhet, meningslöshet och hopplöshet är en konsekvens av synden.

Sin egen lyckas smed?

Dalai Lama menar att när vi härskar över vårt eget sinne kan vi uppnå lycka. Vi behöver ha kontroll över vårt sinne för att inte skapa begränsningar eller hinder för lycka.4 Kanske fångar det något i dagens tidsanda, att välbefinnande ska vara något jag själv presterar? Lyckan blir ännu ett krav som läggs på livets kravlista. Lever jag bara hälsosamt, lär mig tacksamhet och övar mig i medveten närvaro, så väntar lyckan kring hörnet, eller?

Är det annorlunda för kristna?

Som kristen har jag aldrig blivit garanterad ett liv utan svårigheter eller utmaningar. Jag sitter i precis samma sits som andra människor. Livet här på jorden är ändligt. Sorg och synd drabbar och påverkar oss, dagligen. När vi söker inom oss själva efter lycka så inser vi snabbt att den inte är så lätt att finna. I vårt inre hittar vi också saker som gått fel och saker som inte riktigt blev som vi ville. Omständigheterna för en kristen är alltså desamma som för alla andra. Var finns det hjälp att få? Bibeln svarar: Hos Jesus!

I Jesu närhet

I Jesu närhet är jag genomskådad. Jesus ser mig, han ser synden, misslyckandet och besvikelserna och han vill möta mig med sin förlåtelse, upprättelse och frid. Han ger en djupare glädje som kommer av att vi tillhör honom och att han har en plan för våra liv. Jag behöver alltså inte hänga upp min lycka på vad jag själv lyckas göra av livet, men får vila i tryggheten av hans oerhörda kärlek. I Filipperbrevets fjärde kapitel talar Paulus om hur vi alltid har en anledning att glädja oss i Herren. Han poängterar att vi inte behöver oroa oss och att Gud finns med oss oavsett hur livets förhållanden ser ut.5

Guds röst om lycka

Det finns i dag många olika röster kring vad som ger verklig lycka. En röst hör vi i reklamen som säger att vi kommer att bli lyckliga om vi köper en viss produkt. Det finns något för just dig som kommer att förändra ditt liv och du behöver hitta det, för du är värd det, ”because you’re worth it”6. Evangelium, till skillnad från reklamen, förklarar både att människan är oändligt värdefull och varför hon är det. Däremot är evangelium inte jag-centrerat. Jesus vänder vårt fokus till att se och älska vår nästa. Genom att leva för någon annan kan vi få uppleva det Jesus sagt: Det är saligare att ge än att få.7 Vi får be för vår granne, våra vänner, arbetskamrater och även alla de där personerna vi har svårt att älska. Det hänger inte på vår egen kärlek och prestation. Jesus är som en ständig vattenkälla, till honom får vi gå och fylla oss med hans liv, kärlek och perspektiv, så att vi kan älska vår medmänniska och ha tålamod med henne.8 Vi behöver Guds kärlek till människor i vår närhet.

När jag dagligen får leva i Jesu närhet med fokus på andra är jag inte utlämnad till en lycka som bygger på mig själv och min egen prestation. Tack och lov! Jag får luta mig mot Jesus och fyllas av Andens kraft. Det betyder inte att livets motgångar blir betydelselösa eller inte längre kan göra ont, men gårdagens misslyckanden och morgondagens oro får rätt proportioner när vi väntar på evigheten. Vi får ta emot Guds frid i närheten av honom som är fridens furste – Jesus.

Karin Lyckander,
lärare, Örkelljunga


  1. Se exempelvis https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/
  2. 1 Mos. 1:31
  3. 1 Mos. 3
  4. www.utforskasinnet.se
  5. Fil. 4:4–13
  6. Reklam för L’Oréals produkter
  7. Apg. 20:34
  8. Fil. 2:13
Foto: Aditya Saxena