Var kommer glädjen ifrån?

Gud som har gett oss livet vill göra oss glada. Genom att sända sin Son har han låtit den himmelska glädjen komma till jorden. Jesus är centrum i det kristna budskapet, evangeliet – ett grekiskt ord som betyder just goda och glädjande nyheter.

Vi har alla mött Guds godhet och blivit glada över hans gåvor. Han som gett oss livet och uppehåller det sänder oss ständigt vänliga hälsningar. Solen värmer, regnet svalkar och det ger förutsättningar för växt och skörd. Maten ger livsnödvändig näring och smakar så gott. Det lilla barnets leende, vännens vänliga klapp på axeln. Allt är hälsningar från en Gud som är så innerligt god. Den naturliga livsglädjen kommer från honom.1 Den som lyssnar till sina erfarenheter är glädjens källa på spåren. Gud är alla goda gåvors givare.2 Han ger frikostigt och utan att vi förtjänar det. Han vill glädja och göra gott.

Glädjens källa
Själv kallas Gud den salige Guden.3 Salig är Bibelns starkaste ord för glädje. Salighet är den bubblande glädje och intensiva lycka som råder inför Guds tron, där heliga änglar tjänar och lovsjunger tillvarons Herre i jublande glädje och tacksamhet. Själv är han den sanna glädjens ursprung och källa.

Gudstjänsten och Bibeln
En sann glädje möter vi i gudstjänsten och Bibeln. Gud lovar sitt folk: Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus.4 Psalmisten konstaterar med förundran: Jag får gå in till Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd och tacka dig.5 Gudstjänsten är alltså en gåva som förbinder människan med den ogrumlade himmelska glädjen. Människan är inbjuden att vara inför Guds ansikte och tillsammans med hela Guds folk, tacka och lovsjunga honom och hämta styrka och kraft ur hans nåd och kärlek.6
När israeliterna vid de stora högtiderna drog upp till Jerusalem och templet gjorde de det med glädje.7 De skulle fira Guds mäktiga gärningar, det han i sin kärlek gjort till frälsning och hjälp för sitt folk. Dessa hade blivit nedskrivna i heliga skrifter, inspirerade av Guds Ande. I dem hörde man Guds röst och lärde känna hans vilja, ja, man mötte honom själv. Detta gav djup och äkta glädje, glädje åt hjärtat.8 Att ha sin glädje i Herrens undervisning och begrunda hans ord förändrade livet, gav kraft, mognad och goda frukter.
Psaltaren är en av dessa heliga skrifter – den kallas på hebreiska ”Lovsånger”. Men den innehåller även mycket klagan. Synd och sorg, kamp och motgång, sjukdom och död ryms också i ett människoliv tillsammans med allt gott och skönt som Gud i sin godhet ger. Allt finns med i denna realistiska bok, som är så fylld av förundran inför Guds godhet.

Guds rike är här
Med Jesus Kristus, Gud Son, kommer himmelriket till jorden. Det bryter fram med en kraft man ej tidigare erfarit och ger människor hopp. Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje,9 och uttryckt med ett ord: frälsning.
Omkring Jesus är det glädje och lovsång. Lukas visar det tydligt. Hans evangelium börjar med ängelns budskap till herdarna: Se, jag bär bud om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er.10 Och så flödar den ena lovsången efter den andra fram. Det är som om en bris från den himmelska glädjen sveper in i vår värld och smeker människors kinder när Guds Son träder in i vår verklighet. Där Jesus går fram fylls människor av förundran, bävan och lovsång. Han kommer med glädjens budskap för de fattiga, med syn åt de blinda och frihet åt de betryckta, ja, han förkunnar ett nådens år från Herren.11 Han är brudgummen som kommit på besök och ger en försmak av den kommande bröllopsglädjen.12
När Jesus efter fullbordat försoningsverk på korset uppstått som segrare över döden och blivit upptagen till sin Fader i himlen, så finns glädjen och tacksamheten kvar hos hans lärjungar.13

Glädjen Jesus lämnar efter sig
Glädjen över Jesus bär lärjungarna i deras uppdrag.14 Den lever mitt i lidande och förföljelse.15 Man kunde ta heder, ära, ägodelar, ja, till och med livet ifrån dem – men glädjen, tillförsikten och vissheten om seger kunde ingen makt eller omständighet beröva dem. Varifrån kommer denna glädje och vad är hemligheten med den?
När Jesus undervisar de sina kvällen före sin död säger han: Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.16 Jesus bar alltså glädjen i sitt hjärta. Den var en verklighet även i förräderiets natt då han talar till sina lärjungar och ber för dem. Han ber till sin himmelske Fader att även deras hjärtan ska vara fyllda av hans glädje. Den glädje som fyller Jesu inre hör ihop med att han lever i sin Faders kärlek och i allt följer hans vilja.17 På samma sätt ska nu lärjungarna bevara hans ord och på så sätt bli kvar i hans kärlek. Då ska hans glädje vara i dem.18

En Andens frukt
Jesu avskedstal handlar om pingstens gåva, den helige Ande. Den som tar emot evangeliet som Jesus kommit med, får uppleva Guds kärlek på ett personligt sätt. Fadern och Sonen tar genom den helige Ande sin boning hos den männi-skan. Med Anden följer frukter som kärlek, glädje och frid.19 Det betyder att Guds rike upprättas, det som består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande.20

Glädjen som inte kan tas ifrån oss
I Filipperbrevet, som är skrivet från ett fängelse och riktat till en församling som är förföljd, uppmanar Paulus sina prövade kristna syskon att alltid glädja sig i Herren.21 De har ju tillgång till glädjens källa och ingen jordisk bedrövelse kan ta den ifrån dem. De hör samman med Kristus själv, de är i honom och har därmed kontakt med den glädje som bor i honom, den salige Gudens egen glädje. Ur denna källa som aldrig sinar får de hämta glädje och kraft. Martin Luther har sagt följande tänkvärda ord: ”När Gud vill göra sina barn starka gör han dem glada.” Det var hans egen erfarenhet och en viktig förklaring till det livsverk som han fick utföra.
De första kristna var glada. Deras älskade Herre hade besegrat döden och vunnit en strålande seger som de fick dela med honom. Och Livets helige Ande hade utgjutits som en fri gåva över dem. Burna av himmelrikets okuvliga glädje bar de ut det glada budskapet i världen. Någon har träffande kallat det som Apostlagärningarna berättar om för en glädjeexplosion.

Gläd er i Herren!
Den kristna glädjen är en glädje i Herren, den hör alltså samman med det nya livet. Den lever mitt i bedrövelsen22 och det som kan förmörka den är kortvarigt och övergående. En dag ska glädjen och saligheten bryta fram i hela sin kraft och alla mörka moln drivas undan. Också för oss ligger vägen till denna kraftkälla öppen. Men vi behöver, som Jesus påpekar, vända om och bli som de små barnen.23 Det är för sådana som himmelrikets rikedomar öppnar sig.

Lars-Åke Nilsson, kaplan och bibelskollärare, Åsljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan