Redaktören har ordet • januari 2020

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. (Joh. 1:9)

Innehåll • januari 2020

  • LaHayim! (Till Liv), Alma J, Jessica P, Samuel H, Vilhelm G
  • Missionsledaren • Vart är vi på väg?Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • In i Guds närhet, Jakob Andersson
  • ELMs grannar • Svenska kyrkans dåtid, nutid och framtid, Per Arvidsson
  • Missionskompensera, Mats-Jan Söderberg
  • Bibelfest i Göteborg, Johan Åström
  • Bönens roll i själavården, Niklas Adell
  • Då föll Herrens eld i Jerusalem, Magnus Hagström
  • Design för Livet, Mattias Lindström
  • Musikskolan i Asmara, Jonny Bjuremo
  • Kvinnorna i den nyevangeliska rörelsen • Jenny Lind, Jens Lunnergård

Nu har det vänt! En allt mörkare adventstid kulminerade i julfest, vilken nästan sammanföll med årets mörkaste dag. Sedan vände det. Dagarna blir nu längre, natten trängs tillbaka, ljuset kommer åter till vårt land. Det ger hopp – dagsljuset gör det lättare för oss att vara optimister och tänka positivt.

Vi behöver ljus även på det andliga området. En människa som lever i förtvivlan, tyngd av skuld, skam och meningslöshet kan bli befriad när hon får möta ljuset i Jesus. Ett folk som lever med en falsk gudstro, eller ingen alls, kan få uppleva hur sanningen befriar, skapar ljus i mörkret. Guds folk, som ständigt behöver få sin tro uppfriskad och reformerad, har möjligheten att vandra på Guds väg, i hans ljus, genom att lyssna och återvända till Jesus och hans undervisning.

Ljuset ger hopp och även liv. Utan solens ljus skulle vår planet sakna allt liv. Den skulle vara tom, öde och kall. Men Gud har gett solens ljus, markens näring, regn och koldioxid för att jorden ska kunna frambringa gröna växter, och så gjort det möjligt för att djur och människor att leva.

Så också på det andliga området. Den som är död i synden kan bli pånyttfödd, väckt, reformerad och full av andligt liv. Han eller hon kan få bära frukt åt Gud. Gud ger sitt ljus och sitt liv genom sin Son och sitt Ord och detta kan skapa nytt andligt liv i dig och mig.

Vår bön och önskan är att detta nummer av Till Liv ska få sprida Guds ljus, hans liv. God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Vilma Bergström