Redaktören har ordet • september 2020

Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete. (Joh. 4:38)

Innehåll • september 2020

  • Samma plats, ny kanal – ELM Syds sommarmöte 2020, Mattias Lindström
  • Ord till liv • Guds bud i nytt ljus, Jan Ulrik Smetana
  • Missionsledaren • Det vackraste i ELM, Daniel Ringdahl
  • ”Halleluja i alla fall” – om Jesusglädje, Stefan Ekström
  • Panelsamtal • Vad har ELM att erbjuda?
  • Sommarglimtar
  • Tre utmaningar för ELM i dag, Rune Imberg
  • Bibeln – Guds tilltal genom människors pennor, Lars-Åke Nilsson

När en människa kommer till tro är hon i en mening helt passiv. Det är Gud som genom Anden skänker trons gåva, den är helt av nåd och aldrig en mänsklig prestation.

Samtidigt är livet här på jorden fullt av arbete. Förutom arbetet för det dagliga brödet sätts också en kristen in i ett annat arbete – missionsarbetet! Gud vill använda sina lärjungar för sitt fortsatta arbete i världen att göra Jesus namn känt. Gud kallar oss därför till aktivitet, till att be och arbeta för andra människors frälsning. Liksom Paulus fyllde sitt liv med missionsarbete kan vi be och arbeta. Och alla behöver inte resa så långt som Paulus gjorde – missionsarbetet finns i Sverige, i missionsföreningen, på gatan därhemma, i föräldragruppen till barnens fotbollslag, på någon lägergård, med mera.

En av ELM-rörelsens goda sidor är att den erbjuder många olika sätt att tjäna Gud och medmänniskan. Här finns plats för dem som gillar att sitta i styrelser, för den som önskar bygga talarstolar, för den som vill jobba med ungdomar eller barn, för den musikaliske och för dem som har en kallelse att predika. En ELM­are behöver inte gå sysslolös särskilt länge och det är en välsignelse på många sätt (även om det också finns baksidor av detta). Även om missionsarbetet också kan vara mödosamt får man upptäcka glädjen i att hjälpa andra och själv växa som lärjunge till Jesus.

I det här numret av Till Liv vill vi visa upp ELM-rörelsens många olika sidor. Här får vi höra om hur möda och glädje blandats under sommarläger, sommarmöte och om framtida utmaningar. Vi blir också inspirerade på traditionellt ELM-vis – genom Jesusglädje och Bibeltillit – till att fortsätta arbetet för Guds mission på jorden.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: