Kategori: September 2020

Redaktören har ordet • september 2020

Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat, och ni har gått in i deras arbete. (Joh. 4:38)