Redaktören har ordet • september 2021

Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta. (Ps. 119:137)

Innehåll • september 2021

  • Polis i Guds tjänst, intervju med Daniel Borg
  • Missionsledaren • ”Vem ska jag sända?”, Daniel Ringdahl
  • Ord till liv • En tom jackficka, Johannes Lyche
  • På kollisionskurs med samtiden, Anders Ek
  • Mose – rebell och rättskipare, Mattias Lindström
  • Vill vi ha en rättvis Gud? Dan Sarkar
  • ”Ske din vilja” – men vilken är den?, Andreas Johansson
  • Perumissionen lyfter igen!, intervju med Rakel Smetana
  • ”Jag har en dröm”, Mathias Swartling
  • Pengar under bordet? – om korruptionen och rätten, Kerstin Nilsson

Dags för rättvisa! I dagens samhälle tas frågan om rättvisa på största allvar, vilket också är fallet i Bibeln – rätt, rättvisa och rättfärdighet är viktigt för den rättfärdige Guden! Till Livs septembernummer handlar därför om ”Rättvisa”. Det ska skildra hur viktig rättfärdighet är för Guds uppehållande av världen. Gud är själv rättfärdig, han vill att människor ska leva rättfärdigt, att samhället ska vara rättfärdigt. När människan blir frälst blir hon just rättfärdiggjord, och en dag ska alla människor få uppleva Guds rättvisa dom. Det går inte att komma ifrån att rättvisa och rättfärdighet är centralt i kristen tro!
I det här numret får vi därför möta Daniel Borg – som polis står han i rättvisans tjänst. Vi får tillsammans med Dan Sarkar brottas med frågan om vi människor vill ha Guds rättvisa. Vidare får vi läsa om Guds pragmatiska hållning till sin egen ideala rättvisa och om hur Guds uppfattning om rättvisa i dag allt mer krockar med den västerländska uppfattningen.
Förutom brottningen med rättvisan möter vi i detta nummer flera nyuppstartade missionsverksamheter – Perumissionen, Strandhems bibel- och lärjungaskola, och även ELUs ungdomsledare har startat upp igen. God läsning önskas!

Mattias Lindström,
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Jon Tyson