Redaktören har ordet • juni / juli 2022

Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. (Ps. 8:2)

Innehåll • juni / juli 2022

 • Säg nej till den sekulära värdegrunden, Susanna Birgersson
 • Missionsledaren • En politisk tro, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Fäst dina ögon på Jesus, Olle L Nilsson
 • Putin och patriarken, Thomas Hermansson
 • Andens vind över världen – ELMs årskonferens, Johan Åström
 • Ester – med uppgift att rädda andra, Göran Landgren
 • Läran, klassrummet och politiken, Mattias Lindström
 • Bokrecension • Fängslande berättelser från missionsfältet, Rune Imberg
 • Frihetens magnetism, Christian Braw
 • Bitterhet eller frid?, Gunilla Ludvigsson
 • Dubbelt medborgarskap, Daniel Ringdahl
 • En ansträngd relation, Per Ewert
 • Färdiga med Peru?, Klara Pettersson och Miriam Fridstrand

Vintern har sin andliga höjdpunkt då Jesus som är världens ljus kommer till en värld förlorad i synd och mörker. Våren har sin i påsken, som ofta inträffar då grönskan i naturen återuppstår och ger en fin inramning till det kristna påskbudskapet. Men sommaren, har den någon andlig höjdpunkt?

Möjligen kunde man svara midsommar, även om den helgen snarare förknippas med sill och nypotatis, ösregn(?) och köttbullar än med budskapet om Jesus. Men det skulle kunna vara annorlunda, här finns en missionspotential som vi inte utnyttjar fullt ut, vill jag påstå.

På midsommardagen är rubriken ”Skapelsen” i evangelieboken. Och i Sverige är detta sällsynt passande. Skapelsen och naturen ger nämligen sitt allra starkaste vittnesbörd om Guds godhet och skönhet. Dels sätts skapelsens skönhet i kontrast mot den himmelska härligheten, som aldrig vissnar, till skillnad mänsklig skönhet och naturens grönska.

Varför inte göra mer av denna möjlighet att kombinera skapelsetro och naturens vittnesbörd, varför inte medvetet proklamera Gud som Skapare, och människan som hans främsta skapelse, just under midsommarhelgen? Det kan göras på många sätt, genom sång, musik och vittnesbörd såväl i partytält som missionstält. Vi tror på en Gud som har skapat oss, gett oss identitet och mening med livet, som har skapat en underbart vacker värld och som genom Jesus har förberett en ännu skönare fortsättning på andra sidan graven. Är inte det en tro och ett hopp att lyfta fram?

Politiken får en alltmer framskjuten ställning i det svenska samhället och den har också många beröringspunkter med kristen tro. Därför ägnas detta nummer av Till Liv åt temat: ”Tro och politik”, ett ämne som också anknyter till den första trosartikeln. God läsning önskas!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Alex Shu