Kategori: Juni / Juli 2022

Frihetens magnetism

Kampen mot förtryck och för frihet kommer alltid att fascinera och dra människor till sig.

Putin och patriarken

Efter Rysslands invasion av Ukraina undrar många: Hur kan den rysk-ortodoxa kyrkan stödja president Putin och kriget? Varför är man så undfallande gentemot makten?

Redaktören har ordet • juni / juli 2022

Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. (Ps. 8:2)