Redaktören har ordet • augusti 2022

”Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar.” (Lova Herren 617:7)

Innehåll • augusti 2022

 • Samtal • Vad händer när Guds barn växer upp?
 • Missionsledaren • ”Lita aldrig på mäktiga män”, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Äkta och falsk fromhet, Sam-Arne Nilsson
 • Ny Till Liv-panel
 • Sommarglimtar
 • Vishet – värdefullare än allt annat!, Martin Helgesson
 • Tillsammans igen! – ELM Syds sommarmöte, Red./li>
 • Matongos döttrar möts i Sverige, Ann-Mari Wiberg
 • Samtal • Ung och kristen, Rakel Smetana
 • Gå djupare! – om att växa som kristen, Alfred Ingmår
 • Bokrecension • Enkel bok om djupa frågor, Bodil Månsson

Vuxen – är man det när man endast växer på bredden? Tanken är – om än något humoristiskt formulerad – faktiskt förrädisk, för på det andliga planet är vuxna inte alls färdigväxta, tvärtom! Skriften visar oss att vi hela livet kan växa i vishet! Vilket vi kan läsa om i Martin Helgessons artikel om vishet i Ordspråksboken.

En del av visheten består i att hjälpa barn och unga vidare på Livets väg. Till detta behövs samtal över generationsgränserna, vilket vi får i numrets första artikel. Ytterligare ett samtal jämför situationen för unga i Peru och Sverige.

Till växandet hör också den andliga fattigdomen – det är inte perfektionen utan ödmjukheten som kännetecknar dem som hunnit långt på trons väg, ett faktum som studeras närmare i numrets ”Ord till Liv”.

Augustinumret ger oss också inslag från sommaren: ELM Syds sommarmöte före­nade barn, ungdomar och äldre, och gav en möjlighet att tillsammans – genom förkunnelse, bön och samtal – växa i tro.

Så medan du läser augustinumret, ställ dig gärna frågan: Hur växer man i tro? Hur hjälper jag andra att växa i tro? Och dela dina funderingar med någon kristen vän. Det goda samtalet är nämligen också ett tillväxtmedel i Andens rike.

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Isak Engström