Kategori: Augusti 2022

Redaktören har ordet • augusti 2022

”Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar.” (Lova Herren 617:7)