Redaktören har ordet • februari 2023

Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. (Joh. 4:22)

Innehåll • februari 2023

  • Mission bland muslimer – hur då?, intervju med Omad Pasbakshs
  • Ord till liv • Hon såg att det var gott, Henrik Birgersson
  • Missionsledaren • Vem ska du bjuda ut?, Daniel Ringdahl
  • Dags att diskutera Muhammed och Koranen, Jacob Rudenstrand
  • Själavård • ”Hjälp, jag är en smygrasist!”, John Breneman och Gunilla Ludvigsson
  • Varför muslimmission?, Daniel Ringdahl
  • Jesus i Koranen – hinder eller möjlighet?, Torsten Sandell

Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn och ger oss samtidigt en lektion i evangelisation. Han har god kännedom om henne, han känner till hennes religion men också hennes längtan. Han skapar snabbt ett samtal om något praktiskt, vilket får leda in på något viktigare. Från vattnet i brunnen till det levande vattnet, och så vidare. Men viktigast av allt: Jesus vet att hon är religiös, hon tillber Fadern på Gerissim tillsammans med de andra samarierna. Och detta är gott – men inte nog! Han vill ge henne av den äkta varan, det levande vattnet, som man inte blir törstig av. Och den här typen av möten är så viktiga för Jesus att han liknar dem vid ”mat”, eller ”att samla in frukt till evigt liv”.

I dag bor det enligt Wikipedia mer än 800 000 människor i Sverige som betecknar sig som muslimer. Det är strax under 10 procent av befolkningen. De som är praktiserande muslimer tillber Allah, som de erkänner som den ende guden. De har betydligt mer gudsfruktan än sekulära svenskar, vilket är gott – men inte nog! Liksom Jesus utmanade kvinnan vid Sykars brunn, behöver vi evangeliska kristna ta oss an den missionsutmaning som islams närvaro innebär. Mission bland muslimer är annorlunda än mission bland sekulariserade svenskar. Därför behöver vi skaffa oss kunskap om deras religion men också hitta mötesplatser och på så vis ”samla in frukt till evigt liv”.

Välkommen till ett nytt nummer av Till Liv, som den här gången handlar om Islam – hot eller möjlighet?

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Hasan Almasi