Kategori: Februari 2023

Mission bland muslimer – hur då?

Mission bland muslimer i Sverige är angeläget. Men hur gör man? Till Liv ringde upp Omid Pasbakhsh och fick god vägledning.

Redaktören har ordet • februari 2023

Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. (Joh. 4:22)