Redaktören har ordet • maj 2023

Men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. (1 Kor. 1:23)

Innehåll • maj 2023

  • Samlade och utspridda – riktningen för Guds mission i Gamla och Nya testamentet, Martin Helgesson
  • Ord till liv • Auktoriteten i Jesu namn, Hjalmar Unosson
  • Missionsledaren • En vansinnig idé?, Daniel Ringdahl
  • Tillbaka till värmen i Peru, intervju med Olof och Benedikte Nilsson
  • Utan garantier, Red.
  • Med AI som missionscoach, Red.
  • Själavård • ”Hjälp, jag vill inte flytta”, John Breneman och Gunilla Ludvigsson
  • Goda grannar, samtal om vad ELM kan lära av sina organisatoriska grannar
  • Bokrecension • Ett stycke missionshistoria, Torbjörn Larspers
  • På fältet • En paus, helt enkelt – Café Engel, Alma Johansson och Linnea Björklund

Det finns ett motstånd mot evangeliet i varje kultur. Under senare delen av 1900-talet var talet om under ett problem för moderna svenskar. Under 2000-talet har i stället de etiska invändningarna tilltagit: Har Gud verkligen rätt att ställa krav på oss? säger man. Måste vi underordna oss Gud? Muslimer i Sverige eller i andra länder skulle knappast förstå dessa invändningar: ”Skulle inte Gud kunna göra under? Skulle inte Gud kunna kräva något av sin skapelse?” I stället hänger de upp sig på Jesu anspråk på att vara Gud, vilket är något de har svårt att acceptera.

Invändningarna mot tron växlar, och därför är det viktigt för kyrkan att komma ihåg evangeliets tidlösa karaktär. I stället för att ”gifta sig med tidsandan och snabbt bli änka” kan kyrkan med lite is i magen vara ett salt och ett ljus i den kultur man är satt i. Man behöver inte ängsligt anpassa sig efter tidens nycker – Guds ord ger oss tidlösa sanningar!

En missionsrörelse som arbetar i olika kulturer har troligen lättare för att inse detta. Det är inte samma motstånd mot evan­geliet som präglar Sverige, Peru, Östafrika eller Främre Asien. En missionsrörelse som ELM borde därför kunna förena bibeltrohet och missionsiver. När dessa två får gifta sig med varandra uppstår ljuv musik – Gud blir ärad och människor kan föras till frälsande tro på Jesus. Tidigare i år har Till Liv skildrat bibeltrons betydelse. Föregående nummer skildrade Sverigemissionen och detta nummer har utlandsmissionen som tema. Allt med syfte att Gud ska bli ärad och människor frälsta. Välkommen till Till Livs majnummer!

Mattias Lindström
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Maria Rubenson