Redaktören har ordet • juni/juli 2023

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! (Matt. 28:18–20)

Innehåll • juni/juli 2023

 • Ett unikt hantverk – din kropp, Alice Thingbö
 • Missionsledaren • Ett liv i Herrens tjänst, Daniel Ringdahl
 • Ord till liv • Ett liv i sanning, Jakob Birgersson
 • Som grenen på trädets stam – ELMs årskonferens 2023, red.
 • Själavård • Hjälp, har jag del i klimatskulden?, John Breneman och Gunilla Ludvigsson
 • Brinna utan att bli utbränd, samtal
 • Vilan i Gud, Johannes Hellberg
 • Hållbar mission, Anders Carlsson
 • Sökes: Missionärer till utlandet!, samtal
 • Nytt liv – för prylar, ett missionshus och Åsljunga, Alva Sjödahl
 • Ledarskap som håller att slita på, Magnus Hagström
 • Med målet att bilda och förvandla, samtal

Jesus hade stora ambitioner. Den lilla lärjungagruppen skulle bli till en världsvid kyrka med människor från alla folkslag. Orealistiskt, var kanske apostlarnas första reaktion. Fullt tänkbart, får vi i dag medge att detta är. För evangeliet är inte längre ett okänt budskap i världen utan närvarande i alla världsdelar, och det verkar fullt möjligt att alla folkslag ska få tillgång till evangeliet på sitt eget språk.

Två saker krävs nu för att expansionen ska fortsätta. Dels behöver de kristna fortsätta att arbeta över språk-, folk- och landsgränser. Vardagsevangelisation är bra och nödvändigt men utöver denna talar Jesus om att Kristi kyrka ska ge evangeliet vidare till nya folk och nationer. Därför är det angeläget att också ELM, som i det avseendet har en fin historia, fortsätter att sända ut missionärer.

Dels behöver missionen både i och utanför Sverige vara slitstark, uthållig. Med ett modernt ord: hållbar. Det gäller med avseende på våra kroppar, våra krafter, vår planet, våra resurser och vårt ledarskap. Annars kan missionsarbetet inte vara långsiktigt och fortsätta till Jesu återkomst. Viktigast av allt är dock hans löfte: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Mitt i vår egen ofullkomlighet skapar det grunden för en mission som trots våra brister kan vara hållbar.

Mattias Lindstrom
mattias.lindstrom@tillliv.se

Foto: Chandler Cruttenden