Kategori: Juni / Juli 2023

Redaktören har ordet • juni/juli 2023

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! (Matt. 28:18–20)