Författare: Anders Brogren

Augustus skattskrivning – försvunnen och återfunnen

Den kristna tron är ingen myt, den grundar sig i historiska händelser. Därför är det viktigt att undersöka hur evangeliets berättelser stämmer överens med andra antika källor. Är evangeliets författare trovärdiga i historiska detaljer?