Kategori: December 2020

Augustus skattskrivning – försvunnen och återfunnen

Den kristna tron är ingen myt, den grundar sig i historiska händelser. Därför är det viktigt att undersöka hur evangeliets berättelser stämmer överens med andra antika källor. Är evangeliets författare trovärdiga i historiska detaljer?

Redaktören har ordet • december 2020

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. (1 Joh. 1:3)