Författare: Andreas Eklund

En Gud som lyssnar och agerar

Vid ett tillfälle hade vi samlats i en grupp för att be och samtala över en öppen Bibel. Jag var student vid det tillfället och läste på universitetet. När vi kom till den gemensamma bönestunden kände jag mig manad att be för en av mina medstudenter som inte var närvarande… Läs hela artikeln »