Författare: Henrik Åström

Nådens befriande samvete

I den tredje delen om ELMs teologiska kärna har vi kommit fram till förhållandet mellan lag och evangelium. Det är lätt att blanda samman dessa begrepp men när vi hittar rätt i dem befrias vi till både frid och glädjefull tjänst.

Missionsstrategier i ett pluralistiskt samhälle – vad kan vi lära av Paulus på Areopagen?

HENRIK ÅSTRÖM • Vi lever i en pluralistisk tid och värld. En mängd olika tros- och livsåskådningar möter bland människor. Det är en utmaning att söka knyta an evangeliet till en tro eller världsbild som inte är kristen. Kan Paulus hjälpa oss med det? Det menar artikelförfattaren.