Kategori: #2 2007

Kristus dog för våra synder – enligt skrifterna

THOMAS NILSSON • Begrunda avser att i två artiklar belysa vad som är Paulus och NT:s huvudärende och hur det är förankrat i ”skrifterna”, det vill säga GT. Det är inte något som Paulus själv hittat på utan något han tagit emot. Den första artikeln handlar om varför Kristus dog med utgångspunkt i följande ord.

”Vem är egentligen Kristus för oss i dag?” Dietrich Bonhoeffer och korsteologin i hans fängelsebrev

TORBJÖRN JOHANSSON • Dietrich Bonhoeffer är en tysk teolog som tidigare inte särskilt uppmärksammats av ”läsare” i Sverige. I den starka sekulariseringens spår är i dag behovet av en uppdatering av den kristna tron påtagligt. Bonhoeffer har här ett bidrag att ge. Hans anmärkningsvärt korta och koncentrerade livslopp under 1900-talets mest dramatiska och hisnande händelser i Hitlertyskland ger en särskild tyngd åt vad han skrivit om sin brottning med evangeliet och förståelse av det.

Sänk kraven!

MARTIN LUTHER • Det finns ingen människa på jorden, som gör gott och inte syndar. PRED. 7:21.

Missionsutmaningen fram till Jesu återkomst

KRISTIAN MOGENSEN • Var står missionen idag? Går det bakåt överallt? Var har Herrens ord framgång? Vilken är utmaningen för oss? Vi har tagit hjälp av en dansk artikel för att kunna ge svar på eller i vart fall belysa frågorna.

Missionsstrategier i ett pluralistiskt samhälle – vad kan vi lära av Paulus på Areopagen?

HENRIK ÅSTRÖM • Vi lever i en pluralistisk tid och värld. En mängd olika tros- och livsåskådningar möter bland människor. Det är en utmaning att söka knyta an evangeliet till en tro eller världsbild som inte är kristen. Kan Paulus hjälpa oss med det? Det menar artikelförfattaren.