Författare: Johannes Jansson

Ärliga svar på ärliga frågor

Ärliga svar på ärliga frågor

När någon frågar oss om vår tro ska vi alltid söka svara så gott vi kan. Men två diken är det bra om vi kan undvika: att vara allt för försiktiga respektive allt för okänsliga.