Författare: Kristina Runeson

Thaer från Irak vidgar gemenskapen

Hur upplevs det svenska julfirandet av en person som kommer från ett annat land? För Thaer från Irak är det viktigaste gemenskapen och gudstjänsterna även om han saknar några av hemlandets delikatesser.

Att tala till barn i gudstjänsten

BODIL MÅNSSON OCH KRISTINA RUNESON • Denna artikel utgår från föredrag som hölls under ELM-BV:s predikantdagar i mars månad 2006. Den riktar sig alltså till förkunnare, men även mer allmänt till alla i den kristna verksamheten som funderar över barnens roll och plats i den kristna gemenskapen. Det är tankar som vi på olika sätt bör tala vidare om, fundera över och praktisera. Det är svårt, spännande och utmanande. Ordet ”gudstjänst” kan i de flesta fall bytas ut mot ”predikan” eller ”möte” eller annan kristen verksamhet där också barn finns med.