Kategori: December 2018

Verklig befrielse

I den här adventsandakten får vi läsa Sven Hammarbergs betraktelse över en text ur Matteusevangeliets andra kapitel.

Redaktören har ordet • december 2018

För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla nötas ut som kläder, du ska byta ut dem som en mantel och de försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. (Ps. 102:26–28)