Författare: Sofia Ödman

Nu går vi till söndagsskolan!

SOFIA ÖDMAN • Med moderna prioriteringar finns allt mindre tid för barn och för introduktion och undervisning av barnen i kristen tro. Katekesen är borttagen från både skola och konfirmationsundervisning. Ett barns exponering för en mammas tillit till Guds hjälp i den svåra stunden begränsas till ett minimum genom långa förskoledagar. I stället får barnet ofta i första hand möta otrons förhållningssätt – i glädje och sorg – hos de vuxna som omger det. Betydelsen av undervisning i den kristna tron i andra sammanhang blir med den bakgrunden desto mer angeläget. Daglig bibelläsning med barnet hemma och samlingar för barn i missionshus och kyrka bör högprioriteras. Särskilt söndagsskolans plats och kallelse är av största vikt. Vi har bett ELM Syd-anställda Sofia Ödman, Stockholm, att skriva om några viktiga frågeställningar för söndagsskolan. Vi får det historiska perspektivet på köpet.

Var dag

Vi hade träffats för att planera en barnledarkonferens inför 2019. Vi brann alla för samma sak – att ge Jesus till barnen! Efter halva dagen samlades vi i kyrksalen för att be. Vi uppmanades att be om den helige Ande i våra liv. Vi var frikyrkliga och svenskkyrkliga, lutheraner och… Läs hela artikeln »