Kategori: #2 2019

Nu går vi till söndagsskolan!

SOFIA ÖDMAN • Med moderna prioriteringar finns allt mindre tid för barn och för introduktion och undervisning av barnen i kristen tro. Katekesen är borttagen från både skola och konfirmationsundervisning. Ett barns exponering för en mammas tillit till Guds hjälp i den svåra stunden begränsas till ett minimum genom långa förskoledagar. I stället får barnet ofta i första hand möta otrons förhållningssätt – i glädje och sorg – hos de vuxna som omger det. Betydelsen av undervisning i den kristna tron i andra sammanhang blir med den bakgrunden desto mer angeläget. Daglig bibelläsning med barnet hemma och samlingar för barn i missionshus och kyrka bör högprioriteras. Särskilt söndagsskolans plats och kallelse är av största vikt. Vi har bett ELM Syd-anställda Sofia Ödman, Stockholm, att skriva om några viktiga frågeställningar för söndagsskolan. Vi får det historiska perspektivet på köpet.

Sekulariseringens uppgång – och fall? Kyrkans uppdrag i ett postsekulärt samhälle

PER EWERT • I denna artikel beskriver författaren, direktor vid Claphaminstitutet och ledarskribent i Världen Idag, hur avkristningen har drivits i Sverige, inte minst av Socialdemokraterna. Redan 1897 fanns själva trons privatisering med i deras program. I dag ser vi emellertid en annan utveckling – att Gud inte dog utan är på väg tillbaka. Sökandet efter moral, mening och en levande trosgrund har återkommit. Artikeln har först varit publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr 20-2019.