Kategori: #2 2019

Nu går vi till söndagsskolan!

SOFIA ÖDMAN • Med moderna prioriteringar finns allt mindre tid för barn och för introduktion och undervisning av barnen i kristen tro. Katekesen är borttagen från både skola och konfirmationsundervisning. Ett barns exponering för en mammas tillit till Guds hjälp i den svåra stunden begränsas till ett minimum genom långa förskoledagar. I stället får barnet ofta i första hand möta otrons förhållningssätt – i glädje och sorg – hos de vuxna som omger det. Betydelsen av undervisning i den kristna tron i andra sammanhang blir med den bakgrunden desto mer angeläget. Daglig bibelläsning med barnet hemma och samlingar för barn i missionshus och kyrka bör högprioriteras. Särskilt söndagsskolans plats och kallelse är av största vikt. Vi har bett ELM Syd-anställda Sofia Ödman, Stockholm, att skriva om några viktiga frågeställningar för söndagsskolan. Vi får det historiska perspektivet på köpet.

Sekulariseringens uppgång – och fall? Kyrkans uppdrag i ett postsekulärt samhälle

PER EWERT • I denna artikel beskriver författaren, direktor vid Claphaminstitutet och ledarskribent i Världen Idag, hur avkristningen har drivits i Sverige, inte minst av Socialdemokraterna. Redan 1897 fanns själva trons privatisering med i deras program. I dag ser vi emellertid en annan utveckling – att Gud inte dog utan är på väg tillbaka. Sökandet efter moral, mening och en levande trosgrund har återkommit. Artikeln har först varit publicerad i Svensk Pastoraltidskrift nr 20-2019.

Kristi död och vår sömn

MARTIN LUTHER • Vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat,
så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 1 Tess. 4:13

Mission i profetböckerna

ANDERS EK • Missionsperspektivet möter redan i Gamla testamentet och blir särskilt påtagligt i profetböckerna. Det finns alltså en kontinuitet i Bibeln som inte gäller endast den utlovade Sonen, utan även välsignelse till alla folk och mission. Gäller denna även löftena till Abraham om ett stort folk och profeternas förutsägelser om återsamling av Guds utspridda folk? Och vilken plats har Guds folk i kallelsen till mission? Dessa frågor väcker och diskuterar Anders Ek i sin artikel, som tar sin utgångspunkt i en text från Sefanja bok.

Får och getter – predikan på Domsöndagen

JOHAN GREDENIUS • Domsöndagens budskap kan vara förknippat med obehag och mörka känslor. Men det utgör flera bärande balkar och väggar i den kristna troslärans hus. Jesu kända liknelse om får och getter som skiljs åt på den yttersta dagen rymmer både eftertanke, hopp och tröst. Vår skribent och predikant heter Johan Gredenius och har själv domarerfarenhet.