Kategori: #1 2015

Ledare

Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF-fil. Klicka här för att ladda ner artikeln som PDF-fil. PETER HENRYSSON • Allt sedan -68 är det inte riktigt comme il faut att leda, att bruka sin auktoritet eller att använda sig av det mandat som man som förtroendevald har fått…. Läs hela artikeln »

Den sanningsvittnande kungen

MARTIN LUTHER • Pilatus sade: ”Du är alltså en konung?” Jesus svarade: ”Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” Joh. 18:37

Gud vill befria oss

FREDRIK HECTOR • Sommaren 2014 höll Fredrik Hector ett bibelföredrag i två delar på temat Var inte rädd!. Den första delen behandlade de första verserna i Jes. 43 och är publicerad i Begrunda nr 2-2014 (s. 24 ff). Del 2 är mindre utläggande och mer berättande och illustrerande vad gäller Guds pågående befrielseverk lokalt i Etiopien utifrån det senare textavsnittet i Jes. 43 (8–25).

Luther – nyttjad eller utnyttjad

GÖRAN GISELSSON • Intresset för den tyske reformatorn Martin Luther är i dag större än någonsin. Vi är nu i senare delen av ett lutherdecennium (2008–2017) och man har varje år i detta decennium samlats kring olika sidor av den reformation som Luther en gång blev initiativtagare till. Höjdpunkten i detta firande, år 2017, kommer att inriktas mot den särskilda händelse som blev startskottet till reformationen, Luthers 95 teser om avlaten, som spikades upp på dörren till slottskyrkan i Wittenberg 31 oktober 1517.

Var ligger auktoriteten? Om kanon, kyrka och tradition

TOMAS BOKEDAL • Svenska kyrkan har stor makt över de svenska sinnena. Den kristna tron bygger på Bibelns ord. Vilket är då förhållandet mellan Skriften och kyrkan och dess traditioner? Vilken instans borgar ytterst för sanning? Tomas Bokedal, verksam vid Universitetet i Aberdeen, höll hösten 2014 vid ett reformationsjubileum i Göteborg ett föredrag, där dessa frågor avhandlades. Föredraget har blivit artikel.

Var inte rädd för lidande!

PETTER KOLLBERG • Förföljelsen av kristna i världen har på senare år ökat påtagligt. Det gäller inte minst för de kristna i Mellanöstern. Den saken har inte alltid fått någon större uppmärksamhet i svenska media. Men förföljelser och lidande har alltid följt med evangeliets förkunnelse. När nu budskapet om sådan förföljelse kommer oss nära, behöver vi lyssna till Jesu egna ord av tröst och mod till de sina. Petter Kollbergs föredrag på ELM Syds sommarmöte 2015 i ämnet återges här i lätt redigerat skick.