Kategori: #2 2014

Var inte rädd!

FREDRIK HECTOR • Hot, hat och förföljelse är något som Sveriges kristna till stor del och under lång tid varit förskonade ifrån. Det kan i historiens ljus knappast sägas vara normaltillståndet. Det är det inte heller i många missionsländer. Kanske stundar andra tider för missionslandet Sverige. Det kan kännas skrämmande. Men Bibelns budskap till dem som blir förföljda är att inte frukta. Fredriks Hectors bibelföredrag på ELM Syds sommarmöte 2014 ger bibliska skäl för en sådan frimodighet.

Marcion och Montanus – Två villfarande åskådningar under andra århundradet e.Kr.

BIRGER GRUNDITZ • I en tid när Bibeln påstås kunna tolkas på ett flertal sätt – och helst borde alldeles överlämnas till den enskilde att tolka efter eget huvud – kan kyrkohistorien vara en värdefull korrektion. En del frågor och idéer har förts fram och behandlats ingående i svunna tider. Om vi är orienterade i vad som en gång skett, behöver vi inte alltid ”uppfinna hjulet på nytt”. Här introduceras vi av Birger Grunditz i andra århundradets livsavgörande diskussioner och avgränsningar.

Varför vi måste våga predika om abort

MATS SELANDER • I nutida uppfattning beskrivs människans problem ofta så, att hon skulle vara offer för onda ekonomiska maktstrukturer, rasism eller en könsmaktsordning. Ovanligt är inte heller att fokus ligger på inre svårigheter som rädsla, dåligt självförtroende eller sår i det förflutna. Att påstå att det verkliga problemet skulle vara människans egen ondska och synd är inte längre självklart i kristna sammanhang. Men om det senare är Bibelns budskap och dessutom sant (!), är det då kärleksfullt att tiga om människans värsta brott – även om det kräver mod och beslutsamhet att tala? Mats Selander utmanar.

Att känna hans röst

ERIK J ANDERSSON • Predikan ska vara trogen mot Guds ord men också tillämpa Ordet på stort och smått som möter i liv och samhälle i dag. För Guds ord är både sant och relevant. Ordet har alltid den egenskapen att det lyser upp vårt mörker och kastar nytt ljus över vårt livs erfarenheter. Så ska det vara. Nya utmanande perspektiv öppnas i en predikan, som söndagen den 17 augusti 2014 hölls i Örkelljunga missionshus av ELM:s missionsledare. Predikan har redigerats till artikelformat och så gjorts tillgänglig för Begrundas läsare.