Kategori: December 2008

Småförbrytarnas julafton

Oron för samhällets rättssäkerhetskris beskrivs under den rubriken i en ledare i Sydsvenska Dagbladet i maj 2008. Man menar att ett helhetsperspektiv saknas för att upprätthålla den viktiga länken mellan polis och domstol. Åklagarna uppges vara för få och arbetsbelastningen för hög. Rättegångar ställs in och utredningar blir liggande. Bedrägerier,… Läs hela artikeln »

Öppna portarna för Jesus!

De välkända orden om att Ärans Konung skall tåga in är starkt förknippade med adventstiden. Men vem är Han och vem får möta Honom och ta emot Hans välsignelse? Det är dessa frågor denna psalm ger svar på.