Kategori: Februari 2021

Redaktören har ordet • februari 2021

Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt. (Luk. 8:14)