Kategori: Oktober 2022

Faderskap – bara för män

Gud ger människor olika kallelser. Att vara pappa är en kallelse grundad i skapelsen. Rätt förstådd kan den skänka insikter om vem Gud är, skriver Folke T. Olofsson, pensionerad präst i Svenska Kyrkan.

Redaktören har ordet • oktober 2022

Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. (Ps. 103.13)