Kategori: September 2022

Hur ska Gud finna nåd inför mig?

Är det Gud eller människan som sitter på tronen? I västerlandet har frågan inte längre ett självklart svar.

Redaktören har ordet • september 2022

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. (Rom. 1:16)