Etikett: Anfäktelse

När Gud döljer sig och det är svårt att tro

Det finns ett andligt mörker, som de allra flesta Guds barn måste igenom någon eller flera gånger under sin vandring mot det himmelska målet. Det kan ha varierande längd och styrka. Det kan återkomma olika ofta. Men normalt undgår ingen sann kristen detta mörker, som vi brukar kalla anfäktelse.