Etikett: Ära

Axplock

Herren ger nåd och ära. Ps. 84:12. Både nåd och ära är rena gåvor av Gud. Herren ger nåd och ära. Nåden är sålunda fullkomligt oberoende av all mänsklig förtjänst, förskyllan eller värdighet. Och när nåd sökes inför Gud, får eller bör heller inte något dylikt åberopas. Nu vill emellertid… Läs hela artikeln »

Gud ger Nåd och Ära

Förra våren stod jag ute i våtmarken och såg några orkidéer i deras fägring. Under hösten återvände jag men letade förgäves. Inte ett blad fanns kvar. Platsen visste inte mer av dem.