Etikett: Efesus

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det första av sju bibelstudier över de sju sändebreven i Uppenbarelseboken, som kommer att publiceras i Till Liv. Det är Ingemar Rådberg som kommer att författa dem. Sändebrevens budskap är mycket relevant och viktigt att lyssna till! Efter en allmän inledning till Uppenbarelseboken och sändebreven behandlas här brevet till Efesus. Läs gärna texten UPP. 2:1–7 innan du läser artikeln.