Etikett: Första Korintierbrevet

Vägledning till kristet liv – en introduktion till Första Korintierbrevet

Romarbrevet är det brev av Paulus i vilket han främst behandlar den kristna läran, medan Första Korintierbrevet ( 1 Kor.) i huvudsak tar upp den kristna etiken. I Romarbrevet ger aposteln en samlad presentation av sitt budskap.  1 Kor. är inte lika allmänt hållet; det är en tillfällighetsskrivelse, som har… Läs hela artikeln »