Etikett: Gudsnamn

Samma Gud med annat namn?

Tillber kristna och muslimer samma Gud? Frågan har visat sig svår att bara svara ett direkt ”ja” eller ”nej” på. Här kastar Ray Baker ljus över den. Frågan om kristna och muslimer tillber samma Gud är till synes ganska enkel, men svaret är långtifrån enkelt. Å ena sidan kan man… Läs hela artikeln »