Etikett: Jungfru

Glömmer vi jungfru Maria?

Bland evangelisk-lutherska kristna är inte Herrens moder Maria föremål för dyrkan och tillbedjan. Men hon bör enligt våra bekännelseskrifter hållas i ära och tjäna som ett föredöme. Sker detta eller glömmer vi Marias uppbyggliga exempel?